Sloop van de Centrale

In de eerste helft van 2016 zijn alle installatiedelen van de elektriciteitscentrale zorgvuldig veilig gesteld voor overdracht naar een sloopaannemer. Na een langdurige periode van specificatie en aanbesteding van het sloopproject, is in oktober 2017 opdracht gegund aan de firma Schotte B.V. De opdracht bestaat uit drie delen, te weten:
  • het saneren van alle gevaarlijke stoffen op het terrein, met name asbest;
  • het afbreken en ontmantelen van alle gebouwen, objecten en installaties tot aan omringend maaiveld; 
  • het afvoeren van alle hieruit voortkomende materialen. 
Het is de bedoeling dat dit alles in vier verschillende fases wordt uitgevoerd in de periode van eind 2017 tot eind 2019. Voor de sanering van de ondergrond wordt gelijktijdig een apart project ontwikkeld dat nauw verbonden is met het verwachte toekomstige gebruik van het terrein.