Impact op de omgeving

Geluid
Er wordt op werkdagen gewerkt tussen 7.00 uur in de ochtend en 17.00 uur in de middag. Bij uitzondering kan hier van afgeweken worden. In dat geval wordt de omgeving hierover geïnformeerd. Tijdens de werktijden zal geluid geproduceerd worden bij bijvoorbeeld het snijden en machinaal knippen van metaal. Ook het breken van puin gaat niet zonder geluid. Echter, de geluidsproductie zal ruim binnen de grenzen vallen van normale bedrijvigheid die op het terrein is toegestaan.

Stof
Er wordt geen stofoverlast verwacht. Bij de sloop van de centrale zullen geen explosieven worden gebruikt. Grote objecten worden niet omgetrokken. De centrale zal beetje bij beetje worden ontmanteld, in de omgekeerde volgorde van het bouwen eind jaren zeventig. Indien er bij bepaalde werkzaamheden toch stofproductie verwacht wordt, dan zullen er maatregelen worden getroffen die overlast naar de omgeving voorkomen (denk aan bijvoorbeeld de inzet van nevelkanonnen).

Transport
Voorlopig worden er geen materialen uit sloop afgevoerd. Zo gauw nadere gegevens over verwachte transportbewegingen van en naar het terrein beschikbaar zijn, wordt de omgeving hierover geïnformeerd. ENGIE en Schotte streven ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de waterwegen.

Licht
Als er werkverlichting wordt toegepast, dan zal deze gericht worden op de gebouwen, installatie en objecten waaraan gewerkt wordt. Buiten werktijden wordt geen extra verlichting toegepast.

Trillingen
Er wordt geen overlast verwacht in de vorm van trillingen. Zie ook opmerkingen onder stof.