Overzicht documenten vergunning

Begin 2018 heeft ENGIE vergunningaanvragen ingediend voor de twee windturbines (Windpark De Groene Delta) op de locatie Centrale Gelderland. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 februari 2019 de omgevingsvergunning voor Windpark De Groene Delta verleend. In mandaat is de vergunning en ontheffing op grond van de Wetnatuurbescherming voor het windpark verleend. De besluiten (en de bijbehorende stukken) lagen ter inzage tot en met donderdag 25 april 2019. Belanghebbenden konden beroep instellen tegen de besluiten. Raad van State heeft de ingediende beroepen nog in behandeling. Een uitspraak van Raad van State wordt eind 2019 verwacht.

Onderstaand kunt u de vastgestelde stukken vinden, downloaden en lezen. Klik op een link om het betreffende stuk als pdf te openen.

Herroepelijk besluit omgevingsvergunning

Herroepelijk besluit WNB vergunning