Overzicht documenten vergunningaanvraag

Begin 2018 heeft ENGIE vergunningaanvragen ingediend bij het bevoegd gezag. Op 4 september 2018 heeft GS de stukken vastgesteld. In de periode tussen indienen van de vergunningaanvragen en vaststellen van o.a. deze vergunningaanvragen door GS heeft ENGIE nog aanvullende informatie aangeleverd. Onderstaand kunt u de vastgestelde stukken vinden, downloaden en lezen. 

Klik op een link om het betreffende stuk als pdf te openen.
Voor de zekerheid het volgende: Mocht u een zienswijze overwegen dan verzoeken wij u om de documenten te gebruiken die op de website van de provincie staan (www.gelderland.nl/groenedelta). Bovenstaande documenten zijn naar verwachting identiek maar dienen enkel ter informatie.

Kennisgeving Ontwerp Besluiten
Kennisgeving ontwerp besluiten Provincie
Kennisgeving ontwerp besluiten Staatscourant

Ontwerp besluit omgevingsvergunning

Ontwerp besluit Wet Natuurbescherming