Nieuwe bestemming terrein Centrale Gelderland

Centrale Gelderland wordt gesloopt en als gevolg daarvan krijgt het terrein een nieuwe bestemming. De centrale is gesitueerd op een zichtlocatie aan de Waal en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Ook ligt het terrein ingeklemd tussen woonwijken en direct naast het Waalfront en het Nyma kwartier. Twee wijken die volop in ontwikkeling zijn. In de directe omgeving van Centrale Gelderland is dus veel gaande. Met ondersteuning van adviesbureau Twynstra Gudde en in samen-werking met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland is ENGIE het proces gestart om in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014 een gebiedsvisie op te stellen waarin de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied worden beschreven. Aangezien het gebied grenst aan de woonkern Weurt en ontwikkelingen op het ENGIE-terrein invloed hebben op de leefomgeving is ook de buurgemeente Beuningen betrokken.

ENGIE en genoemde partnerpartijen willen de omgeving nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. We streven naar het ontwikkelen van een visie welke goed aansluit op bestaande en in ontwikkeling zijnde omliggende functies. Een gebied dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgaves aangaande energie, klimaat en werkgelegenheid en waar bewoners uit Nijmegen en Beuningen trots op kunnen zijn.

--------------------------------------------------------------------------

Werksessie maandag 12 november, korte terugblik

Maandagavond 12 november organiseerde ENGIE samen met de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland een werksessie voor bewoners en belangstellenden over de herinrichting van Centrale Gelderland. ENGIE denkt aan activiteiten die passen bij energie en verduurzaming (naast het zonnepark en de voorgenomen twee windmolens). Maar ook watergebonden bedrijvigheid is goed mogelijk en wellicht zijn er ook andere mogelijkheden? 

De belangstelling om te participeren was goed: 56 mensen waren aanwezig om mee te denken over de kansen die het terrein kan bieden voor de omgeving. ENGIE en de partners hadden deze avond één belangrijke taak: luisteren en uitvragen. Gespreksleiders (van ENGIE en de gemeente) faciliteerden de gesprekken vanuit drie verschillende invalshoeken: energietransitie en duurzaamheid; type functies en bedrijvigheid; uitstraling en inpassing van het terrein. Er werd volop van gedachten gewisseld, kritisch en opbouwend, aandachtspunten werden gedeeld en kansen benoemd. Er werd druk geschreven op de flip-overs en met kaartmateriaal van Google-maps en afbeeldingen van energietechnieken, gebouwen, inrichtingen, sfeerbeelden etc. ontstonden mood-boards. Vier tekenaars (van gemeente Nijmegen en van ENGIE) zorgden voor ondersteuning met prachtige en bruikbare verbeeldingen van de gesprekken. Aan het eind van de werksessie werden in een wrap-up door iedere groep de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. Bekijk hier de tekeningen. 

Het was de eerste keer dat ENGIE interactief in werksessies de omgeving vroeg naar hun ideeën over de kansen van het terrein voor de omgeving. Met een drankje werd nog gezellig nagepraat. De bijeenkomst krijgt follow up: terugkoppeling van de uitkomsten, en in februari en mei nieuwe bijeenkomsten.

Klik hier voor de gecategoriseerde opbrengst van de werksessie.

--------------------------------------------------------------------------