Nieuwe bestemming terrein Centrale Gelderland

Centrale Gelderland wordt gesloopt en als gevolg daarvan krijgt het terrein een nieuwe bestemming. De centrale is gesitueerd op een zichtlocatie aan de Waal en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Ook ligt het terrein ingeklemd tussen woonwijken en direct naast het Waalfront en het Nyma kwartier. Twee wijken die volop in ontwikkeling zijn. In de directe omgeving van Centrale Gelderland is dus veel gaande.

Met ondersteuning van adviesbureau Twynstra Gudde en in samen-werking met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland is ENGIE het proces gestart om in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014 een gebiedsvisie op te stellen waarin de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied worden beschreven. Aangezien het gebied grenst aan de woonkern Weurt en ontwikkelingen op het ENGIE-terrein invloed hebben op de leefomgeving is ook de buurgemeente Beuningen betrokken.

ENGIE en genoemde partnerpartijen willen de omgeving nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. We streven naar het ontwikkelen van een visie welke goed aansluit op bestaande en in ontwikkeling zijnde omliggende functies. Een gebied dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgaves aangaande energie, klimaat en werkgelegenheid en waar bewoners uit Nijmegen en Beuningen trots op kunnen zijn.

De partnerpartijen werken momenteel aan een plan om omwonenden en bedrijven uit de omgeving te betrekken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. Zo gauw dit participatieplan gereed is zal ENGIE (o.a.) middels deze nieuwsbrief daarover communiceren. Verwachting is dat het participatieproces in oktober kan starten met de eerste bijeenkomsten.