Werksessie maandag 12 november

Een van de uitgangspunten bij de herontwikkeling van het terrein van Centrale Gelderland is dat we er op een duurzame manier energie willen opwekken om een belangrijke bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer activiteiten mogelijk op zo’n groot industrieterrein. En daarvoor gaan we graag met omwonenden en geïnteresseerden aan de slag. We willen luisteren naar de ideeën van bewoners/ belangstellenden uit de nabije omgeving om deze ideeën mee te nemen in de herontwikkeling. 

Ideeën, kansen, wensen en aandachtspunten
Heeft u ideeën voor dit industriegebied, ziet u kansen om het terrein een directe bijdrage te laten leveren aan bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van uw directe (woon)omgeving, of kansen voor meer werkgelegenheid? Welke ideeën heeft u over de inrichting/ aankleding van het gebied? Of wilt u uw aandachtspunten delen? 
 
Denk en werk met ons mee aan een nieuwe invulling van het terrein tijdens een werksessie op maandag 12 november.

Meer informatie
Inmiddels is de werksessie achter de rug. Lees hier de korte terugblik.