Nieuwsbrief nr 1 - 2018

In de eerste nieuwsbrief over sloop, zon en wind op Centrale Gelderland, leest u onder andere: een terugblik op de informatiemarkt van 27 januari; Sloop Centrale Gelderland – Fase 1 wordt zichtbaar en de ontwikkelingen rond de Windturbines.

In de terugblik op de informatiemarkt, leest u over het verloop van de dag waarop de plannen voor duurzame herontwikkeling werden gepresenteerd, de rondleiding werd gehouden en bezoekers zich konden melden bij de klankbordgroep.

Het item over de sloop gaat in op de sloop aan de noordkant van het terrein. Inmiddels wordt de sloop hier ook daadwerkelijk zichtbaar. 

Voor de windturbines is de vergunningaanvraag ingediend. Er wordt aangegeven wat hier de vervolgstappen zijn. Daarnaast wordt het organiseren van een bezoek aan windpark Nijmegen-Betuwe onderzocht.

Lees hier Nieuwsbrief Centrale Gelderland nummer 1 - 2018