Raad van State heeft uitspraak gedaan over de Vergunningen windpark De Groene Delta

Lees hier het volledige bericht.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven beschreven, zijn op 19 februari 2019 de vergunningen voor Windpark De Groene Delta afgegeven. Er waren vier beroepschriften door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) in behandeling genomen tegen deze vergunningen. De hoorzitting bij RvS waarbij de beroepen zijn behandeld samen met betrokkenen heeft op 16 oktober 2019 plaatsgevonden in Den Haag. De uitspraak door RvS heeft op 24 december 2019 plaatsgevonden.

RvS verklaart de beroepen op nagenoeg alle punten als zijnde niet ontvankelijk of ongegrond. Wel draagt RvS het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland op om binnen 16 weken aan de Provinciale Staten een verklaring van geen bedenkingen te vragen.

Het is de verwachting dat de bouw van de windturbine en bijbehorende voorzieningen in de loop van 2020 starten. De windturbines zullen in 2021 hun eerste duurzame elektriciteit aan het openbare netwerk gaan leveren. Het windpark dat bestaat uit twee windturbines zal voldoende elektriciteit produceren voor ca. 5.000 huishoudens.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.