Sponsoring vanuit Windpark De Groene Delta

Omgevingsfonds
Voor de direct omwonenden van Centrale Gelderland wil ENGIE een omgevingsfonds opzetten. In dit Omgevingsfonds stort ENGIE in lijn met de gedragscode van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie. Gedurende de levensduur van de twee windturbines wordt zo ongeveer een kwart miljoen euro via het omgevingsfonds beschikbaar gesteld. ENGIE heeft besloten om vooruitlopend op de elektriciteitsproductie die begint in 2020, reeds voor de jaren 2019 en 2020 een eenmalige storting van € 20.000 te doen. ENGIE wil dit doen om zo het Omgevingsfonds eerder van start te kunnen laten gaan, en tevens om tegemoet te komen in de mogelijke hinder van de werkzaamheden op het terrein van Centrale Gelderland.

Omgevingsfonds, voor wie? Dichterbij heeft voorrang
Bij het fonds kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor en door lokale organisaties met een collectief/ groepsbelang. Denk aan - maar niet beperkt tot - verenigingen, goede doelen en activiteiten door/voor vrijwilligers. In overleg met de klankbordgroep is ENGIE tot het voorstel gekomen om de eerste vijf jaar een deel van het Waterkwartier (waaronder Koningsdaal) en het dorp Weurt (ten noorden van de Van Heemstraweg) voorrang te geven bij de toekenning van de gelden. De reden voor deze keuze is dat de omwonenden uit deze nabije buurten de effecten van de windturbines het meest zullen ervaren. Na deze vijf jaar mogen in ieder geval ook heel Weurt, de Oosterhoutsedijk, Lent (ten westen van de spoorlijn) en de Biezen subsidie uit het fonds aanvragen

Organisatie Omgevingsfonds en toekenning van bijdragen 

Vier vertegenwoordigers uit de omliggende buurten/dorpen en een onafhankelijk persoon bepalen gezamenlijk met een tweejaarlijkse frequentie welke subsidieaanvragen worden toegewezen. Hiervoor worden duidelijke spelregels en criteria opgesteld (het reglement). Dit reglement wordt begin 2019 op deze website gepubliceerd. ENGIE neemt de rol van toezichthouder op zich. De organisatie van het fonds wordt verder uitgewerkt om vervolgens in 2019 of 2020 van start te kunnen gaan.

Wilt u op de hoogte blijven inzake het Omgevingsfonds? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Links: 
- Reglement Omgevingsfonds
- Uitvoeringsovereenkomst
- Planning Omgevingsfonds
- NWEA Gedragscode 
- Profiel Beoordelingscommissie Omgevingsfonds CG