Sloop van de Centrale

Terugblik
Eind 2017 heeft ENGIE opdracht verleend aan het sloopbedrijf Schotte voor de sloop van Centrale Gelderland. In de periode 2018 – 2019 zijn de eerste twee fases van het project afgerond. Het betreft de bovengrondse sloop van alle installaties en gebouwen aan de noordkant van het terrein alsook die van alle installaties en gebouwen rondom de productie-eenheid aan de zuidkant van het terrein. In de loop van 2019 ontstonden er tussen ENGIE en Schotte grote verschillen van inzicht over organisatie en werkwijze van het project, het afwijken van gemaakte afspraken en planning. Eind november 2019 kreeg dit proces een zeer verdrietig einde met het dodelijk ongeval op locatie van een 52-jarige medewerker van het sloopbedrijf Schotte. Hierna is de sloop stil komen te liggen en heeft ENGIE begin 2020 de samenwerking met Schotte beëindigd.

In februari 2020 heeft ENGIE een nieuw aanbestedingsproces gestart voor de sloop van het restant van Centrale Gelderland. Dit proces is in september 2020 afgerond met de opdracht-verlening aan de firma Brown & Mason.

Vooruitblik
Op dit moment wordt er door de teams van ENGIE en Brown & Mason hard gewerkt aan de voorbereiding en planning van al het werk. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan sloopwerkzaamheden aan de noordkant van het terrein, daar waar ruimte moet worden gemaakt voor de fundatie van de twee windturbines van Windpark De Groene Delta. Aan de zuidkant wordt prioriteit gegeven aan het hervatten van de sloopwerkzaamheden aan de resterende delen van de oude rookgasreiniging van Centrale Gelderland. Sloopwerkzaamheden aan andere grote installatiedelen zoals de machinezaal, het ketelhuis en de schoorsteen worden vanaf begin 2021 hervat.

Sloop van de Centrale
In september heeft ENGIE het contract getekend met de firma Brown & Mason voor de sloop van het restant van Centrale Gelderland. Hiermee komt een bijzonder aanbestedingsproces ten einde, dat door de uitbraak van de coronacrisis veelal via virtuele vergaderingen verliep. Het doel om klaar te zijn voor de herstart direct na de zomer is gehaald. De verwachting is dat het werk op het terrein vanaf half oktober wordt hervat nadat de omgevingsdienst haar goedkeuring heeft gegeven. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2022. 

Noordkant prioriteit
Op dit moment wordt er door de teams van ENGIE en Brown & Mason hard gewerkt aan de voorbereiding en planning van al het werk. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan sloopwerkzaamheden aan de noordkant van het terrein, daar waar ruimte moet worden gemaakt voor de fundatie van de twee windturbines van Windpark De Groene Delta. Aan de zuidkant wordt prioriteit gegeven aan het hervatten van de sloopwerkzaamheden aan de resterende delen van de oude rookgasreiniging van Centrale Gelderland. Sloopwerkzaamheden aan andere grote installatiedelen zoals de machinezaal, het ketelhuis en de schoorsteen worden vanaf begin 2021 hervat.

Anders slopen
De huidige toestand van de centrale, zoals ontstaan uit de sloopwerkzaamheden door de vorige aannemer, verschilt wezenlijk van die aan het begin van het sloopproject eind 2017. Tijdens de aanbesteding is deze toestand door de aannemers beoordeeld en is ENGIE op grond van nieuwe voorstellen akkoord gegaan met een andere aanpak dan aanvankelijk voorzien. In het nieuwe project zal door de aannemer een aantal maal gebruik worden gemaakt van explosieven om installatiedelen op een gecontroleerde manier te laten vallen. De restanten worden daarna op maaiveldniveau met machines verkleind. Wel blijft als voorwaarde gelden dat grote objecten die zich nog in de gebouwen bevinden eerst inpandig moeten worden gesloopt c.q. verwijderd. Deze nieuwe aanpak vraagt om een gedegen en tijdige afstemming met de bewoners en bedrijven in de omgeving. Het ENGIE team van Centrale Gelderland is zich hiervan volop bewust en zal haar verantwoordelijkheid nemen via de diverse communicatiekanalen die het team ter beschikking staan. Wij hopen op uw begrip en blijvende betrokkenheid.