Sloop van de Centrale

10 silo's
De sloop van de silo’s stond gepland tot en met week 46. Het gaat hierbij om silo’s die gebruikt zijn voor opslag vliegas, gips, kalk en dergelijke. De verschillende silo’s zijn opgebouwd uit diverse materialen. Zo zijn er silo’s opgebouwd uit staal, hout, maar ook uit beton. De sloop vordert gestaag, maar is nog niet helemaal afgerond. Gezien de solide bouw van de betonnen silo’s is er meer tijd nodig om deze silo’s en het betonnen fundament van de gipssilo af te breken. De werkzaamheden zullen daardoor uitlopen tot eind week 48. Wij zijn ons bewust van de extra overlast die dit met zich mee brengt. Wij doen ons best om de werkzaamheden zo snel als mogelijk te beëindigen. Mocht u ondanks onze inspanningen toch overlast ondervinden neem dan gerust contact met ons op: 088 769 3400

 Sloop Centrale Gelderland  Sloop Centrale Gelderland

Maatregelen om stofoverlast te voorkomen
Naast de hierboven aangekondigde sloop van 10 silo’s waar we stofontwikkeling verwachten, wordt momenteel volop gewerkt aan het slopen van aan aantal gebouwen die uit beton zijn opgebouwd. Ook hierbij is sprake van stofontwikkeling. Om te voorkomen dat dit overgaat in stofoverlast houdt het sloopbedrijf de betonnen constructies nat. Zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden wordt daarvoor volop gesproeid.

Voorkomen-stofoverlast

Mobiele puinbreker
Om het bij de sloop vrijgekomen puin geschikt te maken voor hergebruik is het nodig om het te verkleinen en vrij te maken van metaalresten. Hiervoor wordt een mobiele puinbreker ingezet. Deze mobiele puinbreker wordt in de periode tussen 25 augustus 2018 en 31 december 2019 naar verwachting 8 tot 10 keer ingezet. Per keer zal de mobiele puinbreker tussen de 5 en 14 dagen op het terrein aanwezig zijn.

Door het verkleinen van het puin zijn er minder transportbewegingen nodig om het af te kunnen voeren. De geluidsproductie van de puinbreker is op een afstand van 300 meter 65dB(A) en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. De puinbreker wordt enkel op werkdagen ingezet. De puinbreker wordt ingezet in de periode van 5 november 2018 t/m 16 november 2018 en in de week van 26 november 2018. Om het aanwezige puin te verwerken wordt er tussen 07:00 uur en 19:00 uur gewerkt.

Vanaf donderdag 24 januari 2019 zal voor een paar dagen de puinbreker opnieuw ingezet worden om puin te breken. De puinbreker zal ook deze dagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur worden ingezet. 

Torenkraan
Sinds week 46 is er een torenkraan te zien op de locatie naast het ketelhuis. Deze torenkraan wordt ingezet om het slopen van de ketel en het ketelhuis mogelijk te maken. De ketel wordt inpandig gesloopt. Hiervoor wordt eerst het dak van het ketelhuis verwijderd. Dit is nodig om een hulpconstructie te plaatsen voor de zogenaamde strand jacks die via het dak op de ketelconstructie geplaatst gaan worden. Strand jacks zijn zogenaamde hydraulische vijzels. De ketel hangt momenteel aan een 'eigen hangersysteem' aan grote horizontale liggers die op hun beurt deel uitmaken van de ketelhuisconstructie. Uiteindelijk wordt de ketel omgehangen aan de strand jacks waardoor we in staat zijn om de ketel stukje voor stukje te laten zakken. Op de begane grond wordt telkens een deel van de ketel weggesneden waarna opnieuw de ketel een stukje kan zakken. 
Het plaatsen van de strand jacks en daarna het laten zakken van de ketel vindt begin volgend jaar plaats. Tot die tijd zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de strand jacks en het laten zakken van de ketel mogelijk te maken. De totale sloopklus zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen.