Sloop van de Centrale

De stand van zaken - de sloop ligt stil
ENGIE heeft de samenwerking met het sloopbedrijf beëindigd. De sloopwerkzaamheden liggen dan ook stil. Momenteel wordt er gewerkt aan een herstart van het project. Dit kost de nodige tijd waardoor er voorlopig geen grote sloopactiviteiten zullen plaats vinden.
Gedurende de periode tot weder opstart van de sloopwerkzaamheden houdt het projectteam van ENGIE de installatie nauwlettend in de gaten. Waar nodig worden er werkzaamheden uitgevoerd om overlast naar de omgeving weg te nemen c.q. te beperken.

Wat is er al gesloopt?
De sloop van de centrale is eind 2017 gestart. Gestart is er met het slopen van de installaties op het voormalig kolenveld, het terrein tussen de insteekhaven en de BCTN. Deze fase is in het late voorjaar van 2018 opgeleverd.
Een grote zichtbare verandering is het verdwijnen van alle kolentransportbanden geweest die vanaf het kolenveld over het terrein en de insteekhaven naar de centrale leidden.

Na oplevering van de eerste fase van de sloop is het sloopbedrijf gestart met de tweede fase van de sloop. Dit betrof een groot deel van de installaties en de silo’s die rondom het centrale gebouw van de productie eenheid Gelderland 13 stonden. Goed zichtbaar was de sloop van de silo’s die direct aan de kade stonden en het deel van de Rookgasreinigingsinstallatie met daarin een aantal zogenaamde wasvaten.

Minder zichtbaar is de start van fase 3 geweest, de sloop van de onderzijde van de ketel welke geheel binnen heeft plaats gevonden. Dit deel moet gesloopt worden om ruimte te maken voor het laten zakken van de ketel.
Naast de onderzijde van de ketel zijn de kolenmolens, de condensor en een aantal kleinere installatiedelen binnen het centrale gebouw gesloopt. Inmiddels is ook duidelijk zichtbaar dat de buitenwandbeplating voor een groot deel van het gebouw verwijderd is. Het gebouw waar de stoomturbine met generator in staat is ook voor een deel al gesloopt. Hier is, naast de buitenwandbeplating, ook de gehele kelder onder dit deel van de installatie verwijderd.

Herstart sloop
Zoals hier boven beschreven liggen de sloopwerkzaamheden stil en wordt er druk gewerkt aan een herstart van de sloop van de centrale. Zodra de herstart een feit is laten we dit via deze website weten.

Beeldsloop-Machinezaal-vanaf-noordwest
 
 Beeldsloop-Machinezaal-BG-vanaf-zuidwest