Sloop van de Centrale

2 biomassa silo's
In de weken 28, 29 en 30 worden de twee biomassa silo’s gesloopt. Beide silo’s zijn stalen silo’s waardoor het slopen gepaard zal gaan met het nodige metaalgeluid. We doen ons best om het geluid zo beperkt mogelijk te houden, maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. De sloop van de silo’s vindt plaats tussen 07:30 uur en 15:30 uur.

10 silo's
Het sloopbedrijf is al enige tijd aan de gang en in de komende periode staat een specifieke klus op stapel. Het sloopbedrijf gaat starten met het slopen van de silo’s die op het terrein staan (zie foto’s). Het gaat hierbij om silo’s die gebruikt zijn voor opslag vliegas, gips, kalk en dergelijke. De verschillende silo’s zijn opgebouwd uit diverse materialen. Zo zijn er silo’s opgebouwd uit staal, hout, maar ook uit beton. 

 Sloop Centrale Gelderland  Sloop Centrale Gelderland

Voordat begonnen wordt met sloop van de silo’s wordt eerst het eventueel nog aanwezige rest materiaal verwijderd. Dit om risico’s voor de medewerkers van het sloopbedrijf te minimaliseren en de mogelijke overlast naar de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Na leeghalen en inspectie hiervan wordt gestart met het slopen van de silo’s. Gezien het soort materiaal waar de silo’s van gemaakt zijn, zal dat gepaard gaan met het nodige geluid. Ook is het mogelijk dat er uit gaten en kieren van de constructies nog de nodige restproduct in de vorm van stof komt. Wij doen er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u ondanks onze inspanningen toch overlast ondervinden neem dan gerust contact met ons op: 088 769 3400.

De sloop van de silo’s staat gepland van week 30 t/m week 46.

Maatregelen om stofoverlast te voorkomen
Naast de hierboven aangekondigde sloop van 10 silo’s waar we stofontwikkeling verwachten, wordt momenteel volop gewerkt aan het slopen van aan aantal gebouwen die uit beton zijn opgebouwd. Ook hierbij is sprake van stofontwikkeling. Om te voorkomen dat dit overgaat in stofoverlast houdt het sloopbedrijf de betonnen constructies nat. Zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden wordt daarvoor volop gesproeid.

Voorkomen-stofoverlast

Mobiele puinbreker
Om het bij de sloop vrijgekomen puin geschikt te maken voor hergebruik is het nodig om het te verkleinen en vrij te maken van metaalresten. Hiervoor wordt een mobiele puinbreker ingezet. Deze mobiele puinbreker wordt in de periode tussen 25 augustus 2018 en 31 december 2019 naar verwachting 8 tot 10 keer ingezet. Per keer zal de mobiele puinbreker tussen de 5 en 14 dagen op het terrein aanwezig zijn.

Door het verkleinen van het puin zijn er minder transportbewegingen nodig om het af te kunnen voeren. De geluidsproductie van de puinbreker is op een afstand van 300 meter 65dB(A) en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. De puinbreker wordt enkel op werkdagen tijdens de dag periode ingezet.