Projectorganisatie

De sloopwerkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd door een ervaren projectteam van de firma Schotte B.V. Hiermee ontslaat ENGIE zichzelf niet van haar verantwoordelijkheid om het project in goede banen te leiden. Het terrein blijft van ENGIE en het projectteam van ENGIE zal toezien op een veilige en milieuverantwoorde uitvoering van werkzaamheden zoals ook vastgelegd in de verleende vergunningen. Het projectteam van ENGIE bestaat uit een projectleider met toezichthouders en deskundigen op het gebied van veiligheid en milieu die tijdens werktijden aanwezig zijn op locatie. Met vaste regelmaat worden hier specialisten in zaken als bijvoorbeeld asbest, steigerbouw en constructieleer aan toegevoegd.