Beleef en verrijk de concept gebiedsvisie voor het terrein van CG Meld u aan

Op 12 november van het afgelopen jaar hebben omwonenden en belangstellenden meegedacht over de inrichting van het terrein van Centrale Gelderland nadat de sloop gereed is. Deze suggesties waren (samen met gesprekken met andere betrokken partijen) waardevolle inbreng om een richting te geven aan de concept gebiedsvisie voor het terrein. 

We brengen u graag op de hoogte van de plannen zoals die nu gevormd worden. Op zaterdag 6 april geven we (verdeeld over de dag) toelichting op het ontwikkelscenario dat mede dankzij uw inbreng tot stand is gekomen en komende periode verder verkend wordt.

Meld u aan: Beleef en verrijk de concept gebiedsvisie voor het terrein
Het programma bestaat uit een presentatie van de plannen die er tot nu toe zijn, het beleven van de locatie van Centrale Gelderland en een verrijkingsslag op de plannen. Dit programma bieden we meerdere keren aan op 6 april en neemt 2 uur in beslag. Tijdens ieder programma is er plek voor 40 personen. 

De volgende aanvangstijden zijn beschikbaar: 09.45 uur, 11.00 uur en 13.30 uur. 

Meld u hier aan. Geef in het aanmeldformulier uw voorkeurstijd aan.

Let op: Na inschrijving moet u per e-mail uw aanmelding zelf bevestigen door de link in uw e-mail aan te klikken. Het kan zijn dat de voorlopige bevestiging tussen uw ongewenste email terecht komt. Bekijk deze map dus ook.